Egzaminy zawodowe na terenie Huty

Właśnie 12 uczniów tej klasy, którzy kończą już cykl kształcenia w szkole zawodowej, a także 8 uczniów technikum, którzy również zdobywali umiejętności w tej specjalności, przystępuje obecnie do egzaminów zawodowych. Dzięki porozumieniu szkoły i Huty, po raz pierwszy zorganizowano je nie w szkolnych pracowniach i warsztatach, ale w Walcowni Blach Grubych – w rzeczywistych warunkach hali produkcyjnej. W Hali Osprzętu wydzielono specjalne miejsce i przygotowano niezbędne maszyny i urządzenia, którymi będą musieli posłużyć się egzaminowani. Wszyscy oni wcześniej odbywali praktyki na terenie WBG i mieli okazje poznać miejsce pracy oraz obsługę i możliwości urządzeń.

– Wśród zakładów przemysłowych, jako Huta jesteśmy prekursorem tak bliskiej współpracy ze szkołą – mówi Katarzyna Balsam-Szeląg, kierownik Zespołu Planowania i Rozwoju Kadr ISD Huty Częstochowa. – Uczniom, którzy pomyślnie przejdą przez egzaminy zawodowe chcemy zaproponować sześciomiesięczne staże na terenie Huty. Trwa jeszcze ustalanie kwestii organizacyjnych.

W skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele z ZS im. Prusa oraz pracownicy Huty, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia egzaminatorów: Witold Bańkowski i Stanisław Kowalski. Natomiast asystentem technicznym, który czuwa nad właściwym zabezpieczeniem i obsługą urządzeń wykorzystywanych przy egzaminie jest Włodzimierz Kucharski. On też przeprowadza dla uczniów instruktaż stanowiskowy, po którym zdający samodzielnie muszą wykonać praktyczne zadania przy maszynach.

– Członkowie komisji wypełniają arkusze egzaminacyjne, które następnie przesyłamy do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Tam zostaną sprawdzone i uczniowie otrzymają w sierpniu informację o wynikach – mówi Katarzyna Wolska-Pasek, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół im. Prusa.

Terminy egzaminów dla poszczególnych grup uczniów wyznaczono na 1, 19, 24 i 25 czerwca.

blackflow

About blackflow