Audytorzy dobrze ocenili Hutę

Pozytywnie wypadły audyty przeprowadzone od początku 2016 roku w ISD Hucie Częstochowa. Dotyczyły certyfikatu dla blach konstrukcyjnych oraz akredytacji laboratoriów. Dział Kontroli Jakości szczególnie zadowolony jest z docenienia modernizacji w laboratorium badań niszczących.

Firma certyfikująca TÜV SÜD przeprowadziła w ISD Hucie Częstochowa audyt na zgodność z dyrektywą ciśnieniową Unii Europejskiej o symbolu PED97/23/EC oraz przepisów niemieckich Merkblat AD2000. Wizyta czwórki specjalistów z Niemiec, Ukrainy i polskiego oddziału TÜV SÜD związana była z przedłużeniem i rozszerzeniem certyfikatu dla blach produkowanych w częstochowskiej Hucie. Analizowali oni proces produkcyjny, kontrolny oraz wizytowali laboratoria.
– Audytorzy z uznaniem wyrażali się o Zintegrowanym Systemie Zarządzania w Hucie, który w ich ocenie dobrze funkcjonuje – mówi Maciej Prószyński, Szef Służb Kontroli Jakości.
Wynik audytu TÜV SÜD jest pozytywny, podobnie jak kolejnego – przeprowadzonego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), które kontrolowało hutnicze laboratoria (na terenie Walcowni Blach Grubych oraz Stalowni, gdzie wykonywane są badania chemiczne). ISD Hucie Częstochowa bardzo zależy na posiadaniu akredytacji dla laboratoriów, ponieważ na ten element szczególną uwagę zwracają klienci, zamawiający blachę.
– Hutnicze laboratorium jest obecnie jednym z trzech czołowych w Polsce w zakresie badań własności wytrzymałościowych oraz składu chemicznego – podkreśla Szef Służb Kontroli Jakości.
Podczas wizyty w Hucie audytorzy z PCA bardzo docenili modernizacje przeprowadzone w laboratorium badań niszczących huty. W ostatnim czasie zainstalowano tam m.in. nowy młot do prób udarowości. Jest to młot udarnościowy typu PSW 300 AF firmy TONI/MFL PRUSYSTEME. Młot posiada pełną kalibrację zgodną z normami E, jak również możliwość przebudowy na standardy amerykańskie ASTM. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane. Wyniki prób łamania wyświetlane są teraz na monitorze komputera, a nie – jak dawniej – sczytywane z zegarów. Taka metoda pomiarów jest bardziej wiarygodna i ułatwia pracę personelowi laboratorium.
– Z dużym zainteresowaniem audytorów spotkały się stosowane w Hucie raporty 8D, które służą do wdrażania i realizacji działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich trzech zakresach Zintegrowanego Systemu Zarządzania: jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska – dodaje Maciej Prószyński.
Raporty 8D to metoda działań wdrożona w ISD Hucie Częstochowa w maju 2015 r. jako narzędzie rozwiązywania różnorodnych problemów w przedsiębiorstwie. Po kilku miesiącach od wdrożenia metoda ta, zarówno w opinii audytorów zewnętrznych, jak i jednostek organizacyjnych huty sprawdza się jako skuteczny sposób usuwania problemów m.in. z zakresu jakości, reklamacji klientów czy niezgodności wykazanych przy audytach.
Pracownicy Służb Kontroli Jakości w najbliższym czasie rozpoczną przygotowania do kolejnego audytu. We wrześniu mają go przeprowadzić specjaliści z Bureau Veritas. Planowane są wówczas działania audytowe w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Nowością będzie ocena ryzyka w przedsiębiorstwie, co jest obecnie wymaganiem nowego wydania normy ISO 9001.

blackflow

About blackflow